Werkwijze

Uw vraag staat voorop

Als bedrijf heeft u een probleem dat u projectmatig wil oplossen. U vraag is ons uitgangspunt. Voordat wij starten met het project zal eerst de scope helder moet zijn. De vragen die wij in het verleden hebben gehad zijn uiteenlopend van aard.

Hierbij een korte opsomming van projectmanagement verzoeken die wij hebben ingevuld:

  • Het probleem is helder en de oplossing en leverancier is gekozen, wij zoeken een betrouwbare onafhankelijke partner om deze oplossing in te voeren en de leverancier aan te sturen.
  • Wij hebben te maken met meer dan één leverancier die moet worden aangestuurd, die vervolgens ook in verschillende landen gevestigd zijn en waarbij de oplossing ook over meer dan één land moet worden uitgerold. Wij zoeken iemand met ervaring om dit op een goede manier aan te sturen.
  • Wij moeten wetgeving implementeren, waarbij de globale regels bekend zijn, maar de invulling nog niet en daarmee ook nog niet de impact op de organisatie, maar de invoeringsdatum van de wetgeving staat wel vast. Wij zoeken iemand met inhoudelijk kennis die de scope kan vaststellen en het project verder in kan richten en op tijd kan opleveren.
  • Wij hebben te maken met budgetoverschrijdingen binnen de projecten en zoeken iemand die als belangrijkste takenpakket heeft het goed inschatten van de projectkosten, de budgetten te beheren door de scope te bewaken en efficiënt om te gaan met de resources.
  • Wij hebben een aantal projecten binnen een programma lopen, maar de afstemming binnen het programma en met andere programma’s is niet optimaal waardoor afhankelijkheden te laat aan het licht komen en projecten uitlopen. Wij zoeken iemand die de afhankelijkheden en overall sturing voor zijn rekening kan nemen en kan optreden als spin in het web tussen de verschillende programma onderdelen en naar andere de projecten, programma’s en afdelingen.

 


Wij functioneren als onderdeel van u bedrijf

Onze mensen horen regelmatig dat men denkt dat zij in dienst zijn van het bedrijf. Wij vinden dit een compliment. Hieruit blijkt dat wij in staat zijn om ons snel in te werken in uw bedrijf, te weten wat u drijft en wat er speelt binnen uw bedrijf. In de communicatie en werkwijze sluiten wij aan bij uw manier van communiceren en uw werkwijze en voegen daar onze expertise en professionaliteit aan toe.

Wij zullen nooit aangeven dat wij uw probleem overnemen en het voor u oplossen, wij willen het met u oplossen zodat u met de gerealiseerde oplossing verder kunt in uw bedrijfsvoering.